Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

XXIV Podlaskie Forum Ekonomistów
na temat
„Społeczeństwo i Gospodarka 5.0”

Forum jest zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku.

Zapraszamy do wysłuchania wystąpień oraz czynnego udziału w dyskusji w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w Hali Berlin na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie, ul. O. St. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

Temat przewodni Forum to: „Społeczeństwo i Gospodarka 5.0” i dotyczy niezwykle aktualnych wyzwań gospodarki związanych z piątą rewolucją przemysłową.

Głównymi prelegentami będą:

  1. Pan Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, który przedstawi referat na temat „Współczesne megatrendy gospodarcze”;
  2. Pan dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk – członek Zarzadu TNOiK, ekspert TNOiK, który zaprezentuje referat „Wyzwania dygitalizacji przemysłu 5,0”;
  3. Pan Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Koordynator Klastra Obróbki Metali, z wystąpieniem „Sieci współpracy na potrzeby przemysłu 5.0”

W czasie spotkania przewidziana jest dyskusja, do której serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTE, TNOiK oraz Gości.
Spotkanie planujemy zakończyć około godziny 17.00.
Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, którego ideą jest wymiana myśli i poglądów w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych kraju i regionu oraz integracja środowiska ekonomistów naszego regionu.


52. ZJAZD KRAJOWY TNOiK

Dnia 27 czerwca 2022 roku odbył się 52. Zjazd Krajowy Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, zwołany przez Zarząd Główny TNOiK uchwałą nr 81 z 23 maja 2022 roku. W posiedzeniu najwyższej władzy TNOiK udział wzięło 27 delegatów, wybranych w Oddziałach terenowych Towarzystwa, i 19 Członków Honorowych oraz zaproszeni goście.

Otwarcia obrad Zjazdu dokonał Prezes ZG TNOiK prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. Przewodniczącym obrad został wybrany dr. hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk a Wiceprzewodniczącymi – prof. dr hab. Ewa Bojar i dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk.

52. Zjazd Krajowy TNOiK dokonał wyboru władz naczelnych (Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński) i składu Głównej Rady Naukowej na nową kadencję 2022-2026.

W części uroczystej obrad 52. Zjazd Krajowy TNOiK uhonorował godnością Członka Honorowego TNOiK ośmiu działaczy Towarzystwa. Dokonano również dekoracji Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem „Zasłużony Działacz”, przyznaną przez Zarząd Główny TNOiK siedmiu członkom TNOiK. Z inicjatywy Głównej Rady Naukowej Zarząd Główny TNOiK odznaczył Medalem imienia Karola Adamieckiego czterech wybitnych naukowców - wręczenia tego, najwyższego odznaczenia TNOiK, dokonał Prezes Zarządu Głównego TNOiK prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka i Przewodnicząca Głównej Rady Naukowej prof. dr hab. Ewa Bojar. Ponadto w trakcie obrad nadano tytuł „Ekspert TNOiK” kolejnemu specjaliście, członkowi Towarzystwa.

52. Zjazd Krajowy TNOiK zatwierdził Uchwałą Zjazdową:

Konferencja Naukowa

Oddział w Kielcach
zaprasza na konferencję
naukową on-line

Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu. Wpływ współczesnych zagrożeń.

19-20 czerwca 2023 r.

Organizatorzy:

● Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

● Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Kielcach

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny:

Kontakt


Biuro Zarządu Głównego

ul. Górska 6/10 lok. 71
00-740 Warszawa

tel. 22 6254485, 22 6299973
fax: 22 6292127

e-mail: bzg@tnoik.org